Projects

  • 2017 - Ongoing: Automotive Value Chain Collaborative Upgrading, AB IPA II, Director: Mehmet Akar.
  • 2017 - Ongoing: Embedded System Development for New Generation RoboCup SSL Robot, BAP 12800, Director: Mehmet Akar.
  • 2015 – Ongoing: Distributed Resource Allocation Algorithms for Heterogeneous Networks, TÜBİTAK 1001 Projects 115E397, Director: Mehmet Akar.
  • 2014-2017: Distributed Group Consensus in Faulty Networks, TÜBİTAK 1001 Projects 114E613, Director: Mehmet Akar.
  • 2012-2013: Tip-2 Bulanık C-Ortalamalar (T2 BCO) Kümeleme Algoritmasının Geliştirilmesi ve Kontrol Mühendisliğinde Uygulamaları, BAP 6511D, Director: Okyay Kaynak.
  • 2012-2013: Darbeli Yapay Sinir Ağları için Değişken Yapılı Sistemler Kuramı Tabanlı Öğrenme Algoritmalarının Geliştirilmesi ve Uygulamaları, BAP 6527P, Director: Okyay Kaynak.
  • 2011-2013: Gezgin Robot Ağlarında Karma Sistem Tabanlı Dağıtık Eşgüdüm Denetim Algoritmaları, TÜBİTAK 1001 Projesi 110E196, Director: Mehmet Akar.