Projeler

  • 2017 - Yürürlükte: Automotive Value Chain Collaborative Upgrading, AB IPA II, Proje Yürütücüsü: Mehmet Akar.
  • 2017 - Yürürlükte: Embedded System Development for New Generation RoboCup SSL Robot, BAP 12800, Proje Yürütücüsü: Mehmet Akar.
  • 2015 – Yürürlükte: Yeni Nesil Çevreci Heterojen Ağlar için Dağıtık Özkaynak Atama Algoritmaları Geliştirilmesi, TÜBİTAK 1001 Projesi 115E397, Proje Yürütücüsü: Mehmet Akar.
  • 2014-2017: Hatalı Ağlarda Dağıtık Grup Onaylaşımı, TÜBİTAK 1001 Projesi 114E613, Proje Yürütücüsü: Mehmet Akar.
  • 2012-2013: Tip-2 Bulanık C-Ortalamalar (T2 BCO) Kümeleme Algoritmasının Geliştirilmesi ve Kontrol Mühendisliğinde Uygulamaları, BAP 6511D, Proje Yürütücüsü: Okyay Kaynak.
  • 2012-2013: Darbeli Yapay Sinir Ağları için Değişken Yapılı Sistemler Kuramı Tabanlı Öğrenme Algoritmalarının Geliştirilmesi ve Uygulamaları, BAP 6527P, Proje Yürütücüsü: Okyay Kaynak.
  • 2011-2013: Gezgin Robot Ağlarında Karma Sistem Tabanlı Dağıtık Eşgüdüm Denetim Algoritmaları, TÜBİTAK 1001 Projesi 110E196, Proje Yürütücüsü: Mehmet Akar.